स्थानीय तहको लागि
सामाजिक व्यवहार परिवर्तन क्षमता अभिबृद्धि सहयोगी सामग्री

sbc palika package

सन्दर्भ सामग्री

प्रकार शिर्षक प्रकाशित मिति कार्य
चन्दननाथ नगरपालिकाको कार्यक्रम 2020-01-24
स्वास्थ्यका लागि जिल्ला स्वास्थ्य सूचना प्रणाली (DHIS)तथ्याङ्क प्रबस्टि तथा तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने निर्देशिका 2020-01-21
स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको नमुना कार्यविधि 2020-01-21
स्थानीय तहको वार्षिक योजन तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ (परिमार्जित) 2020-01-21
आधिकारिक फेसबुक पेज कसरी सुरु गर्ने 2020-01-21
सन्देश प्रवाह गर्न डिजिटल मिडिया कसरी प्रयोग गर्ने ? 2020-01-21
खरिद नवौं संशोधन नियमावली २०७६ 2020-01-21
स्वास्थ्यको लागी सामाजिक ब्यवहार परिवर्तन-सन्दर्भ सामाग्री 2020-01-21
SBC Palika Package-English-Print Version 2020-01-21
स्थानीय तहको लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन क्षमता अभिबृद्धि सहयोगी सामग्री (SBC Palika Package -Nepali) 2020-01-21
ccp break through action